Welkom

De nieuwe online dienst is momenteel in ontwikkeling

Waarvoor gebruikt men “CareerPro Documents”?

De verschillende “CareerPro” toepassingen van Sigedis bieden professionals toegang tot loopbaangegevens van werknemers of maken het verzenden van loopbaangegevens mogelijk.

"CareerPro Documents" stelt werkgevers in staat om elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten naar Sigedis over te dragen. Klik hier voor meer informatie.

Waarom?

Als werkgever heeft u de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten elektronisch af te sluiten (wet van 3 juni 2007). In desbetreffend geval bent u verplicht een exemplaar van de elektronische arbeidsovereenkomst te laten bewaren bij een elektronische archiveringsdienstverlener voor de duur van de arbeidsovereenkomst en tot vijf jaar na het einde ervan. Na deze vijf jaar bent u verplicht om de werknemer te vragen of hij een exemplaar van het document bij Sigedis wenst te bewaren voor de permanente archivering van het document in haar databank. Als hij positief reageert, moet u via de toepassing "CareerPro Documents" (of via het batchkanaal mits u veel contracten te verzenden heeft) een kopie van het document samen met de contractinformatie sturen.

Wie?

De toepassing "CareerPro Documents" is enkel toegankelijk voor werkgevers en hun mandatarissen.

Hoe?

Na authenticatie en melding van het KBO-nummer van het bedrijf waarvoor u zich aanmeldt, krijgt u toegang tot de toepassing. Een online handleiding is beschikbaar op de site en legt in detail uit hoe u een contract kunt verzenden, hoe u reeds verzonden contracten kunt raadplegen of hoe u een contract kunt wijzigen.