Welkom

Op deze pagina vindt u een link naar en een korte beschrijving van de toepassing « CareerPro », ontwikkeld door Sigedis.

Doel van « CareerPro »?

CareerPro geeft aan de professionals de mogelijkheid de loopbaan van een burger te bekijken die gekend is binnen het netwerk van de sociale zekerheid. Dit gebeurt binnen de grenzen van wat toegelaten is binnen de instelling van de professional met betrekking tot het respecteren van de privacy (bepaalde gegevens worden eventueel gefilterd).

Waarom?

Sommige professionals van de sociale zekerheid moeten gegevens van een burger opzoeken om een dossier te vervolledigen. Deze professionals behoren niet tot het Contact Center van MyCareer waardoor ze geen toegang hebben tot de toepassing « CareerPro Communications ».

Deze toepassing laat de geautoriseerde professionals van de sociale zekerheid toe om loopbaangegevens van burgers te raadplegen en dit zowel voor wat betreft prestaties als periodes van inactiviteit voor zover deze gegevens beschikbaar zijn bij Sigedis.

Wie?

De KSZ stelt zich tot taak te verifiëren of een professional de nodige autorisaties heeft van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid om de loopbaangegevens te raadplegen van een burger.

Hoe?

Eens ingelogd in CareerPro kan de professional een burger opzoeken. Hij heeft dan toegang tot zijn gegevens in de vorm van een tijdlijn of een detaillijst van zijn loopbaan (gelijkaardig aan die in MyCareer maar waarvan bepaalde gegevens gefilterd zijn).