Welkom

Op deze pagina vindt u een link naar en een korte beschrijving van de toepassing « CareerPro Communications » ontwikkeld door Sigedis.

Doel van « CareerPro Communications »?

CareerPro Communications biedt het Contact Center van de sociale zekerheid de mogelijkheid om de contactdossiers van de burgers te beheren. De toepassing vergaart en toont de vragen die gesteld worden door de burgers via MyCareer. De operatoren kunnen de vragen doorsturen naar de gepaste instelling en/of een antwoord bezorgen aan de burger.

Waarom?

In mycareer.be kan de burger vragen stellen over alle gebeurtenissen uit zijn loopbaan. Hij kan ook een probleem melden. Bedoeling is de burger de mogelijkheid te bieden om op een eenvoudige en transparante manier te communiceren met het Contact center van de sociale zekerheid zodat zijn vraag of zijn probleem zo snel mogelijk behandeld wordt.

Wie?

Agenten uit diverse instellingen van de sociale zekerheid behandelen deze communicatie afkomstig van de burger. Zij vormen het Contact Center van de sociale zekerheid.

Hoe?

Elk contact met de burger wordt behandeld in de online dienst CareerPro Communications. De verschillende groepen agenten allen uit instellingen van de sociale zekerheid hebben een specifieke rol, zodat ze enkel die berichten van de burgers te zien krijgen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

In CareerPro Communications hebben de agenten toegang tot verschillende functionaliteiten: toekenning/uitwisseling van taken, zoeken in de berichtenhistoriek van de burger, visualisering van de loopbaan, …